درباره ما

با پیروزی انقلاب اسلامی و روی کار آمدن حکومت دینی در کشور عزیزمان ایران که منجر به درهم شکستن همینه ی ابر قدرت ها و مهمتر از آن ارایه ی الگویی دیگر در فضای سیاسی دو قطبی آن زمان با نام « جمهوری اسلامی » شد و به مرور دوام و قوام این نظریه در مقابل زوال و پوچی هر روزه ی نظریات به اصطلاح متفکران غربی در وادی فلسفه سیاسی - لیبرال دموکراسی -  آشکار تر گردید و لذا به همین دلیل بود که این کشورها را به فکر رویارویی با این پدیده ی مبارک انداخت و ابتدا چاره ی کار را در سرنگونی این کشور یافتند و به پیروی از این رویکرد فکری جنگ آغاز شد اما این روش نیز پس از 8 سال ناتوانی خود را در برابر اندیشه ی بلند حکومت الهی این مرز و بوم و مردم آن نشان داد و به همین دلیل آنان سلاحی از جنس این اندیشه ی استوار را به میدان جنگ آوردند و آن کار فرهنگی با جوانان این مرز و بوم که سرمایه های اصلی هر کشوری هستند در جهت تهی نمودن آنان از باورها و اعتقادات اصیل خود و به ابتذال و بی راهه کشاندن آنان و سرانجام بی اعتقادی به پایه های اصلی این حکومت الهی که همان ریشه های اعتقادی و مذهبی مردم می باشد بود که رهبر گرانقدر و فرهیخته ی انقلاب با تیزهوشی این رویکرد را دریافته و از آن به « شبیخون فرهنگی » یاد نمودند و برنامه ریزان فرهنگی کشور را امر به ایستادگی در برابر این روش ناجوانمردانه دادند . در این میان البته بودند افرادی که با این تیزهوشی و بصیرت مخالف بودند و آن را چیزی جز خیالپردازی نمی انگاشتند لکن در این میان آنان که این مهم را باور نموده بودند و به نظریه پردازی در این باره می پرداختند چاره ی این معضل ریشه ای را در طرح ها و برنامه های کوتاه مدت و گاهی به دور از بازدهی مطلوب می دیدند و شاید به روش های پیچیده ی این شبیخون پی نبرده بودند به همین دلیل این فعالیت های فرهنگی تا حدودی در رسیدن به اهداف خود موفق بوده و در مواردی به اهداف خود نرسیده ، بی انگیزگی برخی از جوانان در فهم باورهای دینی و تحکیم پایه های آن انجامیده است که البته در کنار بی توجهی بیشتر خانواده ها به کارهای پرورشی در تربیت فرزند خود صورت پذیرفته است .

مشکلات فکری جوانان و نوجوانان این مرز و بوم و نیاز سنجی آنان در زمینه های مختلف و مشخص نمودن حوزه های سؤال خیز اندیشه های اسلامی برای آنان نیازمند ارتباط نزدیک ، صمیمی و بی واسطه ی روحانیون و نیروهای فرهنگی و برنامه ریز برای این دوره ی سنی است تا با برداشتی روشن و حقیقی به این مهم بپردازد بر این اساس جمعی از طلاب و فضلای کازرونی به همراه گروهی از دانش آموزان و دانشجویان که سابقه ی اجرای طرح های تبلیغی « سفیران هدایت » به مدت بیش از 5 سال در سطح مدارس ابتدایی ، راهنمایی و دبیرستان شهرستان و « معراج اندیشه » به مدت 4 سال در سطوح یاد شده را داشتند و با پیشنهاد هیأت فرهنگی و مذهبی فاطمیون (س) جهت گسترش فعالیت های این هیأت ، با آسیب شناسی فعالیت های قبلی و احساس نیاز فضای فرهنگی شهر به نوآوری در نوع فعالیت ها و با توجه به دسته بندی مخاطبین فعالیت های این چنینی به « عوام و خواص » اقدام به راه اندازی کانون فرهنگی - هنری اشراق ( پیامبر اعظم سابق ) نموده که علاوه بر برنامه ریزی فعالیت های خاص مانند « فرهنگی، آموزشی، اعتقادی و غیره » با برگزاری مراسم عمومی در مناسبت های مذهبی در جهت فعالیت های عمومی خود نیز گام خواهد برداشت .